duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 28239 ha
Intravilan: 866 ha
Extravilan: 27373 ha
Populatie: 7200
Gospodarii: 3465
Nr. locuinte: 2430
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie:
Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia, Visterna
Asezarea geografica:
Comuna Sarichioi este localizată în sud-vestul ţării, în regiunea istorică Dobrogea, care coresounde din punct de vedere al unităţilor de relief Podişul Dobrogei. În cadrul acestuia ocupă partea de est a subunităţii, respectiv Podişul Dobrogei de nord. Suprafaţa comunei se întinde în cea mai mare parte peste Dealurile Tulcei. În sud ocupă aproape întreaga subunitate a Podişului Babadag, numită Podişul Visternei.
Limita dintre cele două mari subunităţi ale Podişului Dobrogei de nord o reprezintă ansamblul lacustru format din Băţile Toprachioi şi Zebil - Lacul Babadagului - Balta Enisala, parte componentă a Complexului lagunar Razin-Sinoe. Limita estică a comunei o constituie Lacul Razim, la nord limita comunei trece prin Dealurile Tulcei, la nord-vest urmează cursul inferior al Văii Teliţa, malul vestic al Bălţii Zebil, apoi coboară către sud în lungul malului nordic, estic şi sud-estic al Lacului Babadag. Drumul judeţean 229 constituie limita sud-vestică a comunei ce pătrunde în Podişul Babadagului. La sud limita urmăreşte înălţimile mai joase ale Podişului Babadag, care ajung la est sub formă de promontorii, până la Lacul Razim.  Malul lacului Razelm.
Activitati specifice zonei:
Pescuit
Agricultură - cultura leguminoaselor
Recoltatul stufului
Activitati economice principale:
Construcţii
Pescuit şi acvacultură
Agricultură - cultivare legume şi cereale
Turism
Obiective turistice:
Lacul Razelm
Lacul Babadag
Cetatea Enisala
Casa ţărănească Enisala (muzeu)
Safari Village Enisala
Cetatea Heracleea
Pensiuni
Evenimente locale:
Razelm Festivalul Sarichioi
Festivalul vinului pelin Zebil
Festivalul Sfintei Treimi Enisala
Festivalul solzilor de peşte Sarichioi
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare terenuri la preţuri avantajoase
Zonă turistică cu potenţial
Sprijin în implementarea unor proiecte
Apă potabilă existentă în fiecare localitate
Infrastructură de drumuri reabilitată în proporţie de 80 %
Iluminat public în toate localităţile
Proiecte de investitii:
Reţea de canalizare şi colectare ape menajere şi staţie de epurare localitatea Sarichioi
Reţea de apă potabilă localitatea Visterna
Reţea apă potabilă localitatea Sabangia
Sală de sport localitatea Sarichioi
Miniport turistic localitatea Enisala, comuna Sarichioi - investiţie a Consiliului Judeţean Tulcea
Staţie benzinărie Rompetrol, localitatea Sarichioi
Forare 2 puţuri şi modernizare reţea de alimentare cu apă Zebil
Reabilitarea drumului comunal 17 - acces în localitatea Visterna
Realizare centru procesare legume-fructe în localitatea Sarichioi - program RO-UA-MD
Forare 2 puţuri şi extindere reţea alimentare cu apă potabilă Sarichioi